Členstvo 2019 !!!

Hrajte už za 1 € na deň !!!

Ročné hracie Greenfee  365 €

Ročné členstvo k hraciemu Greenfee  65 €

Neobmedzená hra a tréning na ihrisku

Spolu 430 €

Členstvo je platné do konca kalendárneho roka!

Ročné Firemné  Fee

Firemné Fee/1 rok (môže sa použiť iba raz denne a nie je viazané na konkrétne meno)

V prípade odobratia 4 a viac kusov cena dohodou.

1650 € h

Nedomovské Green Fee bez členstva v klube  na rok 2019

430 €

FEE – Pondelok – Štvrtok – 9 jamiek

 18 €

FEE – Piatok-Nedeľa a sviatky – 9 jamiek

 22 €

Tréningové lopty – 1 košík 40ks

2€

Vstup na tréningové plochy

(pokiaľ hráč vlastní domovské členstvo, ročné, alebo denné Fee má na tieto plochy vstup zdarma)

5€

Požičanie palíc

1 ks

2 €/deň

½ bag

9 €/deň

celý bag

17 €/deň

vozík

3 €

HCP turnaj

štartovné na turnaj 20 €

pre členov PRGC greenfee na turnaj 18 jamiek 20 €

 

Registrovať sa môžete u športovej riaditeľky Vierky Medekovej na tel. čísle 0903 420 959, alebo medekova@prgc.sk, medekovavierka@gmail.com

Dieťa ktoré je členom PRGC a je narodené v r. 2003 a neskôr, má vstup na ihrisko v sprievode rodiča,

ktorý má domovské členstvo v PRGC a vlastní ročné Fee,  ZADARMO.

(Dieťa musí mať domovské členstvo v PRGC)

Členom PRGC sa môže stať žiadateľ,ktorý vyplní písomne žiadosť.

Prezídium PRGC posúdi,rozhodne o prijatí, následne si žiadateľ zaplatí členský poplatok podľa uvedeného cenníka.