Vyžaduje sa používanie softspikes na golfových topánkach.

Hrá sa podľa pravidiel golfu vydaných R&A a miestnych pravidiel.

Označenia vzdialeností: zelené kolíky so žltými prúžkami:

1 prúžok –   50 metrov

2 prúžky – 100 metrov

3 prúžky – 150 metrov

4 prúžky – 200 metrov

 1. Nepohyblivé závady: cesty, kryty šachiet, kanálov, postrekovačov, reklamy, lavičky, stĺpy
 2. Pohyblivé závady: kamene v bunkroch
 3. Hranice ihriska: všetky oplotenia okolo ihriska, cesta vľavo od ferveje 8. jamky, biele kolíky, alebo biele čiary, biele kolíky medzi jamkami 2, 3 (platí iba pre jamku 2)
 4. Vodná prekážka je označená červenými kolíkmi a čiarami
 5. Pôda v oprave je označená modrými kolíkmi , alebo čiarami
 6. Ochrana mladých stromčekov označené drevenými kolíkmi
 7. V prípade poškodenia odpaliska cvičným švihom – pokuta 35,-€
 8. Vyseknuté drny a poškodenie jamkoviska po dopade lopty treba nutne opraviť, pohrabať bunkre po odohratí rany – nedodržanie –  pokuta 35,-€
 9. Zákaz hrania dvoma , alebo viacerými  loptami
 10. Dodržiavanie stanovených hracích časov
 11. Používanie mobilných telefónov počas hry je zakázané.
 12. Zákaz vstupu na ihrisko s modrými rifľami a tričkom bez golierika.
 13. Zákaz vstupu  na  ihrisko s kočíkom a dieťaťom do 7rokov
 14. Zákaz vstupu na ihrisko so psom
 1. Hra a pohybovanie sa na ihrisku na vlastné riziko !!!