logobig
PRESSBURG GOLF CLUB

PRESSBURG GOLF CLUB &

GOLF RESORT DUNAKILITI

 

prajú

 

Príjemné Vianočné sviatky

a úspešný rok 2019 !

 

Zároveň pripomíname členom PRGC končiacu platnosť členstva a preto žiadame zaplatenie ročného poplatku 430,-€

na účet PRGC:

SK 5411000000002624070110

SWIFT: TATRSKBX

 

Ďalšie informácie zmien a úprav ihriska budú členom oznámené na „Výročnej členskej schôdzi“ vo februári 2019. Termín bude včas oznámený.